Základní školy

Základní škola a Praktická škola Chotěboř

Hradební 529, 58301 Chotěboř

Škola pro žáky s mentálním postižením zahrnuje základní školu speciální, základní školu praktickou a praktickou školu jednoletou. Součástí…

Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace

Osvobození 1881, 39301 Pelhřimov

Výuka a výchova dětí a mládeže v rozsahu obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku., …

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1465, příspěvková organizace

Komenského 1465, 39301 Pelhřimov

Organizace zajišťuje základní vzdělávání, mimoškolní zájmová výuka a výchova, sportovní a kulturní činnost., organizace sportovních klubů…

Základní škola Rapotice, příspěvková organizace

Školní 69, 67573 Rapotice

Organizace je základní škola a její předmět a účel činnosti je vymezen § 5 zákona č.29/1984 sb., o soustavě základních, středních a vyšších…

Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Buttulova 74, 58301 Chotěboř

Investiční činnosti na spravovaném a vypůjčeném majetku, plnění činností základní školy v souladu se školským zákonem a vyhláškou 48/2005…

Základní škola Třešť

Josefa Hory 1050/31, 58901 Třešť

Zajištění podmínek pro plnění povinné docházky žáků dle zákona č. 2004 sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání …

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

Komenského 715/2, 59101 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3

Realitní činnost, nákup a prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, (jsou-li poskytovány jiné než základní…

Základní škola Nové Město na Moravě

Leandra Čecha 860, 59231 Nové Město na Moravě

Hostinská činnost, pořádání odborných kurzů, školení a jiných, vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, pořádání seminářů a školení

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

Nad Plovárnou 4494/5, 58601 Jihlava

Výuka jazyků, výuka (uvést jazyk), specializovaný maloobchod potravinami a, pochutinami, specializovaný maloobchod nealkoholickými…

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Demlova 4178/32, 58601 Jihlava

Pronájem nemovitostí, včetně poskytování služeb, pronájem a půjčování věcí movitých, pronájem s následnou koupí najaté věci, dopravních…

Firmy 110 z 57